บริษัท คอมมิวนิเคชั่น อาร์ต จำกัด ผู้ให้บริการวางแผนและจัดกิจกรรมด้านสื่อสารครบวงจร ซึ่งรวมถึงการสื่อสารระดับองค์กร การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร พนักงานสัมพันธ์ สื่อสารด้านการตลาด และจัดอีเว้นท์ รวมทั้งด้านโฆษณาให้กับลูกค้าในทุกภาคธุรกิจ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น อาร์ต จำกัด 55/31 หมู่ 2 ซอย 3 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900